Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Centre de cercetare


Centrul de Cercetare în Administrație și Servicii Publice (CCASP) http://www.ccasep.ase.ro 

Centrul International de Management Public (CIMP)

Centrul de Cercetări pentru Prognoza Macroeconomică și Regională (PROMAR)

Centrul de Suport pentru Politici Publice (CSPP)