Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Programe Postuniversitare


Absolvirea programelor de studii postuniversitare conduce la obţinerea unei diplome de absolvent de cursuri postuniversitare, diploma fiind recunoscută oficial. Înscrierea este deschisă oricărui absolvent al unei facultăţi de profil, forma de lungă durată.

Facultatea de Administraţie şi Management Public propune următoarele programe postuniversitare:

Programe postuniversitare de 180 ore (80 de ore curs şi 100 de ore seminar)

1. Achiziții publice

2. Managementul achiziţiilor publice
3. Managementul instituţiilor publice
4. Managementul administraţiei publice locale
5. Managementul poliţiei locale
6. Managementul politicilor publice
7. Audit în domeniul public

8. Management și politici publice în cultură

Programe postuniversitare de 20 ore (10 ore curs şi 10 ore seminar)
9. Iniţiere în managementul administraţiei publice locale
10. Iniţiere în managementul poliţiei locale
11. Iniţiere în managementul politicilor publice
12. Iniţiere în managementul instituţiilor publice
13. Iniţiere în audit în domeniul public
14. Inițiere în managementul procesului de armonizare și implementare a acquis-ului comunitar

Informaţii suplimentare privind metodologia de admitere, planurile de învăţământ, regulamentele de studii etc. pot fi accesate aici

All Rights Reserved © FAMP 2018 Webmaster: sburlacu@man.ase.ro