Absolvirea programelor de studii postuniversitare conduce la obținerea unei diplome de absolvent de cursuri postuniversitare, diploma fiind recunoscută oficial. Înscrierea este deschisă oricărui absolvent al unei facultăți de profil, forma de lungă durată.

Facultatea de Administraţie şi Management Public propune următoarele programe postuniversitare:

Programe postuniversitare de 180 ore (80 de ore curs şi 100 de ore seminar)

  1. Achiziții publice
  2. Managementul achiziţiilor publice
  3. Managementul instituţiilor publice
  4. Managementul administraţiei publice locale
  5. Managementul poliţiei locale
  6. Managementul politicilor publice
  7. Audit în domeniul public
  8. Management și politici publice în cultură

Programe postuniversitare de 20 ore (10 ore curs şi 10 ore seminar)
1. Iniţiere în managementul administraţiei publice locale
2. Iniţiere în managementul poliţiei locale
3. Iniţiere în managementul politicilor publice
4. Iniţiere în managementul instituţiilor publice
5. Iniţiere în audit în domeniul public
6. Inițiere în managementul procesului de armonizare și implementare a acquis-ului comunitar

Informaţii suplimentare privind metodologia de admitere, planurile de învăţământ, regulamentele de studii etc. pot fi accesate aici