Programul de studii de masterat  ”Administrație Publică și Integrare Europeană”

Planul de învâţământ al programului de master „Administraţie Publică şi Integrare Europeană” este disponibil aici

Fişele disciplinelor studiate în cadrul programului de master pot fi consultate aici

Programul de master „Administraţie Publică şi Integrare Europeană” permite dobândirea competenţelor asociate următoarele funcţii/ocupaţii, din domeniul public, privat şi nonguvernamental: manager proiect, consilier/expert armonizare legislativă, consilier administraţie publică, consilier diplomatic, expert administraţie publică, inspector/referent de specialitate în administraţia publică, secretar diplomatic, consultant în administraţia publică, reglementator, agent de dezvoltare, administrator public, expert achiziţii publice, specialist în relaţii publice, funcţionar ghişeu servicii publice, specialist în servicii administrative, manager/inspector/referent resurse umane, consilier afaceri europene, funcţionar în gestiune economică şi administrativă, specialişti în domeniul politicilor administrative, funcţionar în centrele de informare, auditor intern sectorul public, secretar de comună/municipiu etc.