Mesaj adresat de Prof. univ. dr. Elvira NICA, Decanul Facultăţii de Administraţie şi Management Public

 Îmi afirm crezul că Facultatea de Administraţie şi Management Public a reînviat tradiţia ASE  ,,de a pregăti pentru funcţiunile administraţiei publice, cu caracter economic” și a devenit un spațiu de solidă formare intelectuală a tinerelor generaţii de profesionişti în domeniul administraţiei publice,  iar prin dezvoltarea programului de studii de licenţă  „Resurse umane”, domeniul Sociologie, creează posibilitatea formării unor prestigioşi specialişti în domeniul resurselor umane, în concordanţă cu dinamica societăţii româneşti din ultimii ani.

În decursul existenței sale, Facultatea de Administraţie şi Management Public şi-a dobândit prestigiul naţional şi internaţional  oferind programe de studii de licenţă şi de masterat corelate şi conectate la exigenţele de pe piaţa muncii, inspirate de la universităţi prestigioase din ţara şi din străinătate.

Facultatea de Administraţie şi Management Public oferă experienţe de neuitat, relaţii interumane de cea mai bună calitate şi un mediu de învăţare stimulativ, o multitudine de activităţi concepute şi realizate împreună cu mediul de afaceri şi social.

Managementul Facultăţii de Administraţie şi Management Public urmăreşte cultivarea unor direcţii sustenabile care să se ancoreze în managementul universităţii şi să constituie motorul evoluţiei, al avansării spre „destinaţii de excelenţă”, printr-un efort comun şi susţinut, animat de competenţa şi profesionalismul membrilor colectivului facultăţii.

Doar o echipă dinamică, ambiţioasă şi profesionistă, care lucrează în spiritul menţinerii unei armonii fireşti, normale şi de sens, atât în relaţiile colegiale cât şi în cele cu studenţii, din perspectiva rolului în formarea viitorilor specialişti, care să se implice în dezvoltarea în bine a României, poate continua, consolida şi dezvolta realizările de până acum ale colectivului, nu foarte numeros, dar valoros, al Facultăţii de Administraţie şi Management Public, prin actualizarea capacităţilor inovative şi adaptarea la schimbările din mediul economico-social naţional şi internaţional.

Noi suntem o echipă dinamică, ambiţioasă şi profesionistă!