Facultatea de Administraţie şi Management Public reprezintă o parte integrată, extrem de dinamică, responsabilă şi credibilă a comunităţii academice din cadrul ASE Bucureşti. Misiunea specială şi rolul definitoriu al facultăţii în cadrul academiei, respectiv ,,de a pregăti pentru funcţiunile administraţiei publice, cu caracter economic”, au fost stabilite încă din conţinutul legii de înfiinţare a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, promulgată prin Decretul Regal nr. 2978 din 6 aprilie 1913.

Începând din anul universitar 1995-1996 a fost reluată tradiţia Specializării ,,Administraţie Publică”, prin recrearea programului de studii în cadrul Facultăţii de Management, iar în anul 2003 a fost înfiinţată Catedra de Administraţie şi Management Public. Facultatea de Administraţie şi Management Public a luat naştere în anul universitar 2010-2011, ca urmare a profesionalismului, perseverenţei şi ambiţiei tuturor membrilor Catedrei de Administraţie şi Management Public, care au reuşit să creeze un program de studii în domeniul administraţiei publice deosebit de atractiv, clasificat în prima categorie din România. Cea mai recentă etapă a dezvoltării programelor de licenţă din cadrul facultăţii noastre a constituit-o înfiinţarea Specializării „Resurse umane”, în domeniul sociologie, începând din anul universitar 2014-2015.

Specializarea ,,Administraţie Publică” a conferit facultăţii noastre renumele de şcoală care oferă cel mai bun program de licenţă de administraţie publică, un program academic corelat şi conectat la exigenţele de pe piaţa muncii şi inspirat din curricula programelor de administraţie publică ale unor universităţi prestigioase din străinătate. Programul de licență „Sociologie-resurse umane” oferă o largă paletă de materii interdisciplinare, în special pentru absolvenții de studii liceale în domeniul socio-uman. Cu o structură flexibilă programul încorporează o abordare holistică care-i va ajuta pe studenţi să dobândească largi competențe specifice domeniului, ce le vor garanta succesul în ocuparea unor poziţii executive sau de conducere în departamentele de resurse umane din organizaţii publice şi private.

Prin disciplinele integrate în planul de învăţământ se urmăreşte:

  • asigurarea unei pregătiri generale în domeniul administraţiei publice şi sociologiei, cu accent pe însuşirea cunoştinţelor de bază aferente domeniilor: ştiinţe administrative, economice, juridice, sociologice şi resurse umane;
  • pregătirea şi perfecţionarea studenţilor pentru a deveni funcţionari publici de carieră, care să se integreze în instituţiile, autorităţile administraţiei publice, respectiv specialişti în reusurse umane capabili să gestioneze activităţile departamentelor de personal din cadrul companiilor, răspunzând astfel unei nevoi reale de specialişti cu studii superioare în domeniile menţionate;
  • dezvoltarea unui spirit antreprenorial în domeniul afacerilor publice şi al celor private.

Cele două programe de la ciclul licenţă, cât şi cele de la ciclul masterat, răspund cerinţelor tot mai dinamice de pe piaţa forţei de muncă, de a avea specialişti pregătiţi în contextul globalizării culturale. Programele de studii ale Facultăţii de Administraţie şi Management Public corespund profilului din oferta educaţională a facultăţii şi conţin cursuri cu un caracter interdisciplinar şi transdisciplinar ce pun în valoare competenţele specifice ale corpului profesoral.