Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

AWRUAP


“Academic Writing pentru lucrările de cercetare în domeniile Resurse Umane şi Administraţie Publică – AWRUAP

Perioada de implementare: 16 noiembrie – 23 decembrie 2016

Sursa de finanțare: Fondul pentru Finanțarea Situațiilor Speciale, conform Ordinului M.E.N.C.S. nr. 5014/2016

Număr înregistrare ASE: Direcția Managementul Cercetării și Inovării, Nr. 1366/ 16.11.2016 (proiect instituțional pentru situații speciale în sfera cercetării și inovării)

Bugetul proiectului: 38.500 RON

Beneficiar: Facultatea de Administrație și Management Public (FAMP)

Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea calităţii lucrărilor de cercetare elaborate în cadrul Facultăţii de Administraţie şi Management Public, cu accent deosebit pe lucrările de finalizare a studiilor de la ciclurile licenţă şi masterat. Pentru realizarea acestui obiectiv s-au avut în vedere următoarele obiective specifice:

O1. facilitarea transferului de cunoaştere în domeniul academic writing dintre specialişti de renume de la nivel internaţional, pe de o parte, şi comunitatea academică din cadrul FAMP, pe de altă parte;

O2. consolidarea relaţiilor de colaborare în domeniul educaţiei şi al cercetării ştiinţifice dintre FAMP şi universităţile partenere;

O3. dezvoltarea continuă a abilităţilor de academic writing necesare studenţilor pentru elaborarea lucrărilor ştiinţifice

În esenţa sa proiectul AWRUAP are drept scop dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de academic writing ale cadrelor didactice şi ale studenţilor de la toate specializările FAMP, de la ciclul licenţă şi ciclul masterat. Pentru asigurarea îndeplinirii scopului și obiectivelor proiectului AWRUAP, la nivelul FAMP s-au derulat în perioada noiembrie-decembrie 2016 o serie de activități, după cum urmează:

A1. Identificarea şi atragerea specialiştilor de renume internaţional în domeniul academic writing

A2. Desfăşurarea unui workshop pe tema “academic writing” cu cadrele didactice din cadrul FAMP

A3. Derularea unei campanii de informare a studenţilor din cadrul ASE Bucureşti cu privire la desfăşurarea evenimentelor pe tema academic writing

A4. Organizarea unei conferinţe cu studenţii

A5. Elaborarea unui ghid de academic writing destinat studenţilor din cadrul FAMP

REZULTATE

ESTIMATE

REZULTATE

REALIZATE

R1. 1 vizită a unui specialist de renume internaţional în domeniul academic writing

Vizita prof. Andre Cabanis la ASE și FAMP, 4-8 decembrie 2016
R2. 2 evenimente pe teme de academic writing organizate în cadrul FAMP Workshopul cu cadrele didactice FAMP, 7 decembrie 2016; conferința pentru studenții FAMP, 6 decembrie 2016
R3. 20 participanţi cadre didactice FAMP la workshopul destinat academic writing pentru cadre didactice 21 participanți cadre didactice la workshop
R4. 200 de participanţi studenţi şi masteranzi FAMP în ani terminali la evenimentul destinat academic writing pentru studenţi 203 participanți la conferința pentru studenți, dintre care aprox. 83% studenți din ani terminali la ciclurile licență și master (mapa de la conferință)
R5. 2 afişe în 10 exemplare fiecare pentru promovarea evenimentelor; 3 tutoriale ale studenților participanți 2 afișe format A3 concepute și multiplicate în 10 exemplare fiecare (un afiș pentru workshop și un afiș pentru conferință); 5 tutoriale ale studenților participanți la evenimentele proiectului
R6. un Ghid de academic writing  în format electronic Ghidul este în curs de editare
R7. 20 de exemplare (format tipărit) ale Ghidului de academic writing 200 de exemplare (tiraj estimat) format tipărit A5, dintre care 20 vor fi disponibile la Biblioteca ASE

 

Director de proiect: Lect.univ.dr. Ștefan Gabriel Burcea

Echipa de implementare: Prof.univ.dr. Sofia Elena Colesca, Lect.univ.dr. Mihaela Păceșilă, Asist.univ.dr. Ana-Mădălina Potcovaru, Asist.univ.dr. Roxana Brișcariu, Asist.univ.dr. Cătălin Pîrvu