Platforma ALUMNI

Alumni FAMP îşi propune să contribuie activ la crearea şi consolidarea relaţiilor dintre absolvenţii şi studenţii facultăţii, dar şi a relaţiilor dintre absolvenţii din promoţii diferite. Pe langă acest scop bine definit, Alumni FAMP promovează relaţiile de colaborare dintre facultate şi absolvenţii săi, reuşind să consolideze imaginea şi reputaţia programelor de studii. Alumni FAMP îşi doreşte să implice proactiv studenţii şi absolvenţii în susţinerea profesional-ştiinţifică a Facultăţii de Administraţie şi Management Public în mediul economico-social.

Obiectivele concrete avute în vedere sunt următoarele:

(1) dezvoltarea şi consolidarea unor legături durabile între absolvenţii FAMP;

(2) stabilirea celor mai adecvate relaţii de colaborare dintre facultate şi absolvenţii săi;

(3) adaptarea modalităţilor şi a instrumentelor de predare şi actualizarea conţinutului disciplinelor studiate în funcţie de cerinţele şi tendinţele de pe piaţa locală şi regională a forţei de muncă;

(4) promovarea imaginii FAMP prin intermediul absolvenţilor săi;

(5) implicarea absolvenţilor în formarea studenţilor.

Dacă eşti absolvent al Facultăţii de Administraţie şi Management Public şi rezonezi cu misiunea şi obiectivele Alumni FAMP poţi completa chestionarul de înregistrare ca absolvent, disponibil aici.

Informaţii suplimentare privind Alumni FAMP sunt accesibile aici.