Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Finalizare studii


Procedura de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat poate fi accesată aici.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor de licență și masterat poate fi vizualizat aici.

Aspectele procedurale și calendarul privind evaluarea antiplagiat a lucrărilor de licență și disertație pentru studenții din promoția curentă și pentru studenții din promoțiile anterioare.

Temele propuse de către cadrele didactice pentru lucrările de finalizare a studiilor pot fi consultate aici.

Modelul de cerere pentru aprobarea temei lucrării de finalizare a studiilor de către profesorul coordonator (adaptat pentru fiecare program de studii).

Ghidul ASE privind elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat este disponibil aici.

Ghidul FAMP pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor poate fi accesat aici.

Tematica și bibliografia pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licență, la Specializarea ”ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ” și la Specializarea ”RESURSE UMANE”.

Comisiile pentru examenul de finalizare a studiilor la programele de licență și la programele de masterat.

Planificarea susţinerii lucrărilor de finalizare a studiilor, pe comisii şi profesori coordonatori, în Sesiunea IULIE 2019:  

Programul de licenţă „Administraţie Publică” – Comisia 1, Comisia 2, Comisia 3 , Comisia 4 și Comisia 5

Programul de licenţă „Resurse Umane” – Comisia 1 și  Comisia 2

Programul de masterat „Administraţie şi Management Public” – Comisia 1 și Comisia 2

Programul de masterat „Administraţie Publică şi Integrare Europeană” – Comisia 1

Programul de masterat „Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public” – Comisia 1

Comisia 4

All Rights Reserved © FAMP 2018 Webmaster: sburlacu@man.ase.ro