EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CATRE STUDENTI, Semestrul 1, anul universitar 2018-2019

In perioada 7-20 ianuarie 2019 studentii FAMP sunt invitati sa evalueze cadrele didactice si disciplinele studiate pe parcursul Semestrului I, anul universitar 2018-2019. Aplicatia este disponibila la adresa:http://campus-virtual.ase.ro/Evaluare_ASE/index.asp 

EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE, SEMESTRUL II, ANUL UNIVERSITAR 2017-2018,

DE CĂTRE STUDENȚII DIN ANUL III – CICLUL LICENȚĂ ȘI ANUL II – CICLUL MASTERAT

În perioada 7  18 mai 2018 are loc procesul de evaluare a cadrelor didactice de către studenții din anul III licență și anul II masterat, pentru activitățile didactice desfășurate în semestrul II al anului universitar 2017-2018.

Pe această cale adresăm rugămintea studenților Facultății de Administrație și Management Public de a accesa aplicația pusă la dispoziție de către Direcția TIC din cadrul ASE București. Evaluarea vizează disciplinele și cadrele didactice care au predat în semestrul II, anul III la programele de studii de licență (”Administrație Publică” și ”Resurse Umane”) și anul II la programele de studii de masterat (”Administrație și Management Public” și ”Administrație Publică și Integrare Europeană”).

Aplicația este disponibilă aici.

Pentru a intra în aplicație studenții vor introduce codul de acces format din 10-12 caractere (codurile au fost  predate reprezentanților Senatului Studențesc în data de 25 aprilie 2018) și codul facultății, respectiv ”MAP”.

Mulțumim studenților pentru colaborare!

Echipa managerială a Facultății de Administrație și Management Public