Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Sesiunea ştiinţifică studenţească


SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI,

EDIȚIA 22-23 martie 2018

Planificarea susţinerii comunicărilor ştiinţifice studenţeşti, pe cicluri de studii și secţiuni:

LICENȚĂ: ORGANIZAREA, AMENAJAREA ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ A SPAȚIULUI GEOGRAFICADMINISTRAŢIE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂRESURSE UMANEMANAGEMENT PUBLICSOCIOLOGIE

MASTERAT: ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC

Lista studenţilor premiaţi de către comisiile de evaluare a comunicărilor ştiinţifice studenţeşti poate fi vizualizată aici.

Volumul  sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti poate fi consultat aici.

Imagini de la derularea lucrărilor sesiunii de comunicări ştiinţifice

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI,

EDIȚIA 28 aprilie 2017

Planificarea susţinerii comunicărilor ştiinţifice studenţeşti, pe cicluri de studii și secţiuni:

LICENȚĂ: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SPAŢIULUI LA NIVEL GLOBAL, REGIONAL ȘI LOCALADMINISTRAŢIE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂRESURSE UMANEMANAGEMENT PUBLICSOCIOLOGIE

MASTERAT: ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC

Lista studenţilor premiaţi de către comisiile de evaluare a comunicărilor ştiinţifice studenţeşti poate fi vizualizată aici.

Volumul  sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti poate fi consultat aici.

Imagini de la derularea lucrărilor sesiunii de comunicări ştiinţifice, 28 aprilie 2017:

All Rights Reserved © FAMP 2018 Webmaster: sburlacu@man.ase.ro