Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Metodologii și regulamente


Graficul activităţilor pentru programele de licenţă poate fi consultat aici.

Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă poate fi consultat aici.

Graficul activităţilor pentru programele de masterat poate fi consultat aici.

Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat poate fi consultat aici.

Modelul de cerere pentru acordarea bursei sociale este disponibil aici.

Metodologia privind tipurile de taxe percepute în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti poate fi consultată aici.

All Rights Reserved © FAMP 2018 Webmaster: sburlacu@man.ase.ro