Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Metodologii și regulamente


Graficul activităţilor pentru programele de licenţă poate fi consultat aici.

Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă poate fi consultat aici.

Graficul activităţilor pentru programele de masterat poate fi consultat aici.

Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat poate fi consultat aici.

Informaţiile detaliate privind procedurile care reglementează întreruperea studiilor, redistribuirea locurilor buget-taxă, exmatricularea şi reînmatricularea, transferul la alte programe de studii din ASE sau la alte universităţi şi înscrierea în an suplimentar, al cilul licenţă şi la ciclul masterat, pot fi găsite aici.

Informaţiile privind metodologiile şi procedurile care reglementează condiţiile de cazare-decazare-transfer în căminele ASE pe parcursul anului universitar şi pe perioada verii, condiţiile de acordare a burselor, decontarea abonamentelor RATB, meniul cantinelor etc. pot fi accesate aici.

Modelul de cerere pentru acordarea bursei sociale este disponibil aici.

Metodologia privind tipurile de taxe percepute în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti poate fi consultată aici.

Regulamentul de funcţionare a Incubatorului de Afaceri pentru studenţii ASE este disponibil aici.