Metodologii și regulamente

Graficul activităţilor pentru programele de licenţă poate fi consultat aici.

Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă poate fi consultat aici.

Graficul activităţilor pentru programele de masterat poate fi consultat aici.

Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat poate fi consultat aici.

Modelul de cerere pentru acordarea bursei sociale este disponibil aici.

Metodologia privind tipurile de taxe percepute în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti poate fi consultată aici.