Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Managementul calităţii


Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Prof.univ.dr. Elvira NICA, preşedinte

Prof.univ.dr. Margareta Stela FLORESCU, membru

Lect.univ.dr. Oana Matilda SABIE, membru

Daniel CONSTANTIN (student), membru

Ciprian NICOLAE (reprezentant angajatori), membru

Informaţiile suplimentare privind asigurarea calităţii şi controlul managerial intern în cadrul ASE pot fi accesate aici.

All Rights Reserved © FAMP 2018 Webmaster: sburlacu@man.ase.ro