Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Cadre didactice


ALPOPI Cristina

Curriculum Vitae

ANDRONICEANU Armenia

Curriculum Vitae

BRIŞCARIU Roxana

Curriculum Vitae

BURCEA Ştefan Gabriel

Curriculum Vitae

BURLACU Sorin

Curriculum Vitae

COLESCA Sofia Elena

Curriculum Vitae

COMĂNESCU Mihaela

Curriculum Vitae

CONSTANTIN Daniela Luminiţa

Curriculum Vitae

FLORESCU Margareta Stela

Curriculum Vitae

IFTIMIE Georgiana

Curriculum Vitae

MANOLE Cristina

Curriculum Vitae

MINA-RAIU Laura

Curriculum Vitae

NICA Elvira

Curriculum Vitae

PĂCEŞILĂ Mihaela

Curriculum Vitae

PÎRVU Cătălin

Curriculum Vitae

POPESCU Ruxandra Irina

Curriculum Vitae

POTCOVARU Ana Mădălina

Curriculum Vitae

PROFIROIU Constantin Marius

Curriculum Vitae

PROFIROIU Alina Georgiana

Curriculum Vitae

SABIE Oana Matilda

Curriculum Vitae

 

Orarul cadrelor didactice din cadrul Departamentului de Administraţie şi Management Public poate fi consultat aici.

All Rights Reserved © FAMP 2018 Webmaster: sburlacu@man.ase.ro