Consiliul Departamentului de Administraţie şi Management Public

Prof.univ.dr. Cristina ALPOPI, director departament

Lect.univ.dr. Sorin BURLACU, membru în consiliul departamentului

Lect.univ.dr. Oana Matilda SABIE, membru în consiliul departamentului