Consiliul Departamentului de Administraţie şi Management Public

Prof.univ.dr. Cristina ALPOPI, director departament

Conf. univ.dr. Mihaela COMĂNESCU, membru în consiliul departamentului

Conf. univ.dr. Cristinma MANOLE, membru în consiliul departamentului

Lect.univ.dr. Sorin BURLACU, membru în consiliul departamentului

Aist.univ.dr. Mădălina POTCOVARU, membru în consiliul departamentului