Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Consiliul departamentului


Consiliul Departamentului de Administraţie şi Management Public

Prof.univ.dr. Cristina ALPOPI, director departament

Lect.univ.dr. Sorin BURLACU, membru în consiliul departamentului

Lect.univ.dr. Oana Matilda SABIE, membru în consiliul departamentului

All Rights Reserved © FAMP 2018 Webmaster: sburlacu@man.ase.ro