Prof. univ. dr. Cristina ALPOPI, Directorul Departamentului “Administrație și Management Public”

O administrație transparentă și un management public eficace reprezintă condiții pentru dezvoltarea economică și socială unei țări. Pornind de la această premisă, Departamentul de Administrație și Management Public din cadrul Academiei de Studii Economice din București urmărește să devină un centru de referință pentru cercetarea științifică și activitatea didactică din acest domeniu.”

Printre obiectivele colectivului  nostru se enumeră următoarele:

  • dezvoltarea activității de cercetare pentru a atinge performanța în domeniul administrației și managementului public;
  • perfecționarea permanentă a structurii planului de învățământ și a fişelor disciplinelor circumscrise departamentului;
  • crearea climatului organizațional care să favorizeze potențialul creativ al membrilor.

Pentru realizarea acestor obiective se va acorda o atenție sporită adaptării potențialului uman al departamentului la exigențele impuse de activitatea de cercetare și didactică, colaborării cu celelalte departamente din cadrul Academiei de Studii Economice din București, cu cadre didactice și cercetători din țară și străinătate, precum și cu administrația centrală și locală din ţara noastră.