Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public


13th Administration and Public Management International Conference ”Policy and Organizational Change in Public Institutions”, October 26-27, 2017