Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public


Planificarea susținerii lucrărilor de disertație