Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public


Stagiu de practică la SIE pentru masteranzii ASE